Procés de restauració de dues cadires alfonsines

cadires

El “Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes”  té un programa de restauració que es va desenvolupament en funció de les disponibilitats pressupostàries. L’any passat , Carmen Lara, va restaurar dues cadires alfonsines.

A la revista Unicum de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya  – del maig del 2014- , hi ha una referència sobre tot el procés de restauració.

Al següent enllaç podeu descarregar-vos l’article: Article UNICUM amb cadires Masia d’en Cabanyes