Programa Educatiu

    

El Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes i la Masia d’en Cabanyes esdevenen espais aptes per a fer-hi activitats educatives i pedagògiques.

El “Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes” vol contribuir amb les escoles i els seus professionals a donar a conèixer el patrimoni i la cultura de la ciutat de Vilanova i la Geltrú i del país. Ho fem en tant que considerem que és un tresor col·lectiu que hem de preservar, difondre com a memòria de tots i totes cercant una formació cultural àmplia i que cultivi en l’alumnat el seu esperit crític.

El programa d’activitats educatives és el recull de les diferents propostes pedagògiques que el centre ofereix a les escoles. Format per un total de cinc activitats, el PAE està adreçat als diferents nivells escolars: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Escoles d’Adults.

El conjunt d’activitats que ofereix el CIRMAC a les escoles ha estat dissenyat amb l’objectiu d’atendre àmpliament tots els nivells educatius i escolars, cercant l’adaptació a cada cas i l’actualització i millora constant dels continguts. L’objectiu és que tant professorat com alumnat sentin el CIRMAC com a propi i trobin en ell un espai còmode i confortable on desenvolupar activitats que complementin la formació a l’aula, per al qual s’han tingut en compte i valorat els continguts de treball del currículum escolar en els diferents nivells educatius.

Les activitats educatives 2020-2021 són:

– La Masia d’en Cabanyes: bosquet, art i cultura
– Una casa ben curiosa i singular
– Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme
 Història i modernitat: els Disparates de Goya
– Cultura i esport a la Masia d’en Cabanyes

 

 

 

Dossier de Possibilitats educatives i pedagògiques

 

Presentació i descripció del Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes

Per a ampliar informacions ens podeu contactar per mail a masiadencabanyes@ccgarraf.cat o bé per telèfon al 93 811 57 15.