El mobiliari

Durant el segle XIX les estances de la planta noble de les residències benestants esdevenien autèntics museus i salons de meravelles on la família mostrava el seu bon gust, el seu poder i la seva fortuna. El mobiliari que omplia aquestes estances era la suma del caràcter confortable i les modes i estils del moment. En el cas de la residència dels Cabanyes una de les sales que més destaca és l’anomenada Sala Russa, la sala d’estar de la casa, que

La col·lecció pictòrica

 La col·lecció pictòrica de la Masia d’en Cabanyes és un dels grans exemples del col·leccionisme privat del segle XIX al nostre país, que ens permet conèixer els gustos de la família alhora que a través de les peces podem resseguir els seus viatges i els seus contactes comercials. Entre les diferents temàtiques i cronologies representades trobem exemples de paisatgisme romàntic, un moviment que donà una nova entitat al paisatge com a gènere pictòric en si mateix, transmissor d’emocions i sentiments i