Els Museus de Vilanova al servei de la Comunitat Educativa

Els Museus de Vilanova són espais que custodien i ofereixen un llegat únic. Ubicats en mig de jardins i vies de tren, en valuoses edificacions històriques, al costat del mar i de la muntanya, són generadors de coneixement i benestar. Envoltats de bellesa, art i enginy resulten especialment útils i beneficiosos en aquests moments.

La situació que vivim l’any 2020 ha fet evident la necessitat de repensar el paper dels museus i la cultura en clau col·laborativa i de proximitat per a continuar amb la construcció d’una ciutat educadora.

ELS MUSEUS DE VILANOVA ESTAN SEMPRE AL SERVEI DELS CENTRES EDUCATIUS PER SUMAR, COMPARTIR, OBRIR NOVES ALIANCES I VIES DE RELACIÓ I COL·LABORACIÓ. Proposem anar de la mà, educació, coneixement, experiències i patrimoni i crear conjuntament.

ELS MUSEUS DE VILANOVA SÓN SEGURS, SALUDABLES, CURATIUS QUE OFEREIXEN BENESTAR. Els programes educatius dels museus de Vilanova estan pensats per a emfatitzar els valors de la cura i l’empatia i la cultura sana i saludable.

ELS MUSEUS DE VILANOVA OFEREIXEN EXPERIÈNCIES I VIVÈNCIES ÚNIQUES. Els museus reivindiquem i compartim que a casa nostra s’hi pot viure una experiència pedagògica i de vida.  Reivindiquem l’experiència de continuar trepitjant aquests espais que són propis, tangibles i intangibles que asseguren l’accés als estímuls intel·lectuals i a les relacions personals.

ELS MUSEUS DE VILANOVA SÓN ESPAIS SINGULARS, INSPIRADORS PER A CREAR COMUNITAT I CONEIXEMENT. Els museus de la ciutat, som espais per a contribuir a crear vincles com a comunitat, són espais de convivència per a transmetre coneixement i també per aprendre a aprendre.

ELS MUSEUS DE VILANOVA SÓN MEMÒRIA COL.LECTIVA, CREADORS D’IDENTITAT. Els museus de la ciutat som espais d’art i creativitat, de memòria col·lectiva, de memòria històrica intergeneracional. Volem contribuir amb els nostres programes, adreçats als alumnes i als docents, a que art, bellesa i cultura siguin diàleg i resposta als requeriments de la comunitat educativa.

Vilanova i la Geltrú, novembre 2020

 

Continue Reading

Programa Educatiu

    

El Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes i la Masia d’en Cabanyes esdevenen espais aptes per a fer-hi activitats educatives i pedagògiques.

El “Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes” vol contribuir amb les escoles i els seus professionals a donar a conèixer el patrimoni i la cultura de la ciutat de Vilanova i la Geltrú i del país. Ho fem en tant que considerem que és un tresor col·lectiu que hem de preservar, difondre com a memòria de tots i totes cercant una formació cultural àmplia i que cultivi en l’alumnat el seu esperit crític.

El programa d’activitats educatives és el recull de les diferents propostes pedagògiques que el centre ofereix a les escoles. Format per un total de cinc activitats, el PAE està adreçat als diferents nivells escolars: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Escoles d’Adults.

El conjunt d’activitats que ofereix el CIRMAC a les escoles ha estat dissenyat amb l’objectiu d’atendre àmpliament tots els nivells educatius i escolars, cercant l’adaptació a cada cas i l’actualització i millora constant dels continguts. L’objectiu és que tant professorat com alumnat sentin el CIRMAC com a propi i trobin en ell un espai còmode i confortable on desenvolupar activitats que complementin la formació a l’aula, per al qual s’han tingut en compte i valorat els continguts de treball del currículum escolar en els diferents nivells educatius.

Les activitats educatives 2020-2021 són:

– La Masia d’en Cabanyes: bosquet, art i cultura
– Una casa ben curiosa i singular
– Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme
 Història i modernitat: els Disparates de Goya
– Cultura i esport a la Masia d’en Cabanyes

 

 

 

Dossier de Possibilitats educatives i pedagògiques

 

Presentació i descripció del Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes

Per a ampliar informacions ens podeu contactar per mail a masiadencabanyes@ccgarraf.cat o bé per telèfon al 93 811 57 15.

Continue Reading

Treballs de síntesi a la Masia d’en Cabanyes

La Masia d’en Cabanyes – Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes es posa a disposició de professors/es i alumnes de secundària per a l’acompanyament i assessorament en treballs de síntesi. Història, societat, ciència, manifestacions culturals i artístiques, arquitectura, literatura…aquest espai ofereix la possibilitat d’aprofundir en diferents matèries de manera transversal. 

 

DisponibilitatAl llarg del curs, dates i horaris a convenir
PreuGratuït
DuradaA convenir
CapacitatMàxim 30 alumnes per sessió
AdreçadaEd. Secundària: de primer a quart d’ESO

 

 

Continue Reading

Treballs de Recerca a la Masia d’en Cabanyes

La Masia d’en Cabanyes – Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes es posa a disposició de l’alumnat de secundària i batxillerat per a l’acompanyament i assessorament en treballs de recerca. Història, societat, manifestacions culturals i artístiques, arquitectura, literatura…aquest espai permet aprofundir en diferents aspectes del passat i present, temes que poden esdevenir un bon treball d’investigació.

DisponibilitatAl llarg del curs, dates i horaris a convenir
PreuGratuït
DuradaA convenir
CapacitatMàxim 30 alumnes per sessió
Adreçada1er i 2on de Batxillerat

 

 

Continue Reading

Serveis comunitaris a la Masia d’en Cabanyes

La Masia d’en Cabanyes – Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes es posa a disposició dels centres educatius de secundària que vulguin iniciar la implementació del servei comunitari, un projecte on l’alumnat podrà  desenvolupar la competència social i ciutadana, experimentar i protagonitzar accions de compromís cívic a través d’aquest servei en el marc de la Masia d’en Cabanyes.

DisponibilitatAl llarg del curs, dates i horaris a convenir
PreuGratuït
DuradaA convenir
CapacitatMàxim 30 alumnes per sessió
AdreçadaEd. Secundària: 3er i 4rt d'ESO

La cultura, l’art i els espais patrimonials i museístics, en tant que ens identifiquen com a comunitat, formen part de la construcció de la nostra identitat cultural i territorial. Un projecte comunitari que cal compartir i difondre, i que fomenta l’adquisició de valors tals com la creativitat, el respecte, la diversitat, l’adaptació als canvis, el coneixement i sentiment de pertinença.

El servei comunitari a la Masia d’en Cabanyes pot passar per col·laborar en l’atenció del públic al CIRMAC, col·laborar en accions i activitats infantils i familiars que s’hi desenvolupin, col·laborar en la difusió de valors cívics i sostenibles en el marc del CIRMAC i zona de bosquet, en la implementació de noves tecnologies o d’altres a convenir entre el CIRMAC i el professorat/alumnat.

Continue Reading