El palauet italià com a model arquitectònic de la Masia d’en Cabanyes

Tot i rebre el nom de “masia”, quan hom s’apropa a la Masia d’en Cabanyes aprecia de seguida que no es tracta d’una masia tradicional. De fet, podem afirmar que el nom és més aviat per la geografia on es troba que no pas pel model arquitectònic que segueix. El model arquitectònic que trobem a la Masia d’en Cabanyes és el del neoclassicime italià, que pren models del 1500 i els reelabora amb elements de l’Antiguitat grega i romana. Així, tot

Els llibres d’empresa

Els llibres d’empresa són els llibres on quedaven recollides totes les dades relatives a l’activitat econòmica dels negocis. El cas de la família Cabanyes i la seva empresa d’exportació de vi i aiguardent està recollit en els de l’empresa Fuster i Cabanyes, que són els que ens han mostrat el gran volum de comerç que va suposar aquesta empresa al llarg dels segles XVIII i XIX. Com veieu a la fotografia, el detallisme en l’anotació de les informacions és màxim. No

Les escopidores

Les escopidores són uns petits recipients per escopir que tingueren el seu moment de màxima difusió durant el segle XIX, raó per la qual tant a la Masia d’en Cabanyes com en d’altres residències contemporànies a aquesta en trobem de manera habitual. Servien per escopir saliva o tabac i tenien una funció d’higiene dins de la societat ja que així s’evitava que la gent escopís al terra. En podem trobar de vidre, de porcellana, de llautó

La cúpula de la Sala de música

Quan algú entra a la planta noble de la Masia d’en Cabanyes la seva mirada se’n va sempre cap a la magnífica cúpula que omple el sostre de la Sala de Música. La impressió que causa a tot visitant és a causa, no únicament per la seva magnitud i decoració, sinó al fet de no esperar-se trobar aquest element, ja que és una cúpula amagada que no sobresurt a l’exterior en volum. Curiosament, sembla ser que en el projecte original de

Retrats, especial magatzems

Avui us mostrem tres retrats que es troben als nostres magatzems i que, en motiu de la penúltima visita temàtica (l’última serà el 12 de juliol que la durà a terme Carmen Lara) es van exposar a la sala Alexandre.   S 'anomena retrat al gènere artístic que engloba el conjunt d’obres d’art que descriuen l’aspecte físic d’un personatge. La primera obra que us mostrem es tracta d’un retrat d’home pintat pel pintor cubà Vicente Escobar (1762 – 1831). Un artista amb gran reputació a la seva època,

La partitura de Cimarosa

Just al costat del piano Clementi de principis del segle XIX de la Sala de Música de la Masia d’en Cabanyes trobem una altra peça de gran interès. Es tracta d’una partitura del compositor italià Domenico Cimarosa (1749-1801), corresponent a l’Ària “Quelle pupille tenere”, de l’òpera Gli Orazi e i Curiazi, estrenada a Venècia l’any 1796. Basada en la tragèdia “Horaci” de Corneille, aquesta ària va ser citada per Stendhal a “La cartoixa de Parma” com “l’ària més bella”.