Programa d’Activitats Educatives del CIRMAC, curs 2023-2024

El CIRMAC és una casa-museu que ens explica la història d’una família benestant del segle XIX, una família que es dedicà al comerç de vins i aiguardents però també al col·leccionisme, a cultivar i compartir la cultura, i que fou introductora d’una nova corrent artística al nostre país, el Romanticisme. Venir a la Masia significa conèixer i aprendre molts aspectes de la nostra història,  però també ens convida a analitzar i reflexionar a partir del llegat tangible i intangible que

Activitat: La Masia d’en Cabanyes: art i cultura

Una visita guiada que endinsarà a l’alumnat al coneixement  i descobriment del seu entorn proper. La història que envolta la Masia d’en Cabanyes i els personatges d’aquesta família emblemàtica de Vilanova i la Geltrú i un viatge en el temps  amb el descobriment de l’època romàntica en el context del segle XIX a la planta noble de la casa-museu.

Activitat: L’Esquirol Oriol vol net el corriol

Sabíeu que a la Masia d’en Cabanyes hi viuen esquirols? Els esquirols són uns autèntics acròbates. Per a ells, les branques dels arbres són com camins en l’aire. Si passegeu pel bosquet i jardins de la Masia d’en Cabanyes potser els podreu veure, o pot ser que us caigui ben a prop una pinya rosegada. Aquesta activitat al bosquet de la Masia té per objectiu promoure la sensibilització i l’educació ambiental per a que l’alumnat conegui com és d’important preservar

Activitat: Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme

Descobriu la vitalitat cultural del segle XIX i el Romanticisme de la mà de la nissaga Cabanyes Una visita- taller que pretén donar a conèixer la Masia d’en Cabanyes com a nucli del moviment romàntic, amb el llegat d’una família que va marcar la història del segle XIX al nostre país. L’alumnat podrà comprendre i valorar el patrimoni cultural i artístic, els canvis en la societat, els invents i la transformació del territori a través de nous sistemes de producció

Activitat: El Tour de la Masia d’en Cabanyes

Art, lletres, col·leccions i periple pel bosquet   Aquesta és una casa museu on hi podeu identificar el passat i la història d’una família viatgera que estimava l’art, la literatura, la pintura, la poesia, la música i que tenia afany de coneixement. A la Masia d'en Cabanyes hi ha les petjades i les conseqüències del viatge iniciàtic que va fer Josep Anton de Cabanyes l’any 1816, el “Grand Tour”. Aquest viatge el feien poques famílies a Catalunya, doncs era una pràctica que es