El Romanticisme

El Romanticisme va néixer a Alemanya a finals del segle XVIII amb el moviment literari “Sturm und Drang” i al llarg del segle XIX es va estendre per la resta d’Europa; l’any 1823 es publicà a la primera revista d’estil romàntic a Barcelona, “El Europeo”. Caracteritzat per la seva ruptura amb la tradició i rebel·lia contra les normes neoclàssiques, el Romanticisme es va estendre des de les arts fins la mateixa manera de comprendre l’existència humana. La seva filosofia se centrà

El teixit econòmic dels Cabanyes

Al llarg del darrer terç del segle XVIII Catalunya passà d’una economia de subsistència a una de mercat, fet que significà l’inici d’una nova etapa marcada per la venda i l’exportació. En el cas del Garraf i el Penedès aquesta activitat va tenir com a protagonistes principals les vinyes que encara avui en dia caracteritzen el nostre paisatge i de les quals s’elaboraven el vi i l’aiguardent destinats a la venda; alhora, l’increment d’aquests conreus va propiciar la recuperació de

Santuaris familiars de la cultura

Hi ha cases on determinades famílies notables del passat han tingut la seu, que per rares oportunitat històriques o casuals, dificilment repetibles, s'han mantinut sense gaires alteracions fins l'actualitat. Entrar-hi avui és com fer un viatge en el temps, i t'ofereiexen una experiència ben difícil de trastar: entrar en l'habitat gairebé intacte on aquella gent van viure i administrar els seus béns, llegir els seus llibres, seure en els seus mateixos mobles, veure els quadres que ellshi reuniren o heretaren,